Wersja językowa:

Druga Wielka lekcja w grupie wczesnoszkolnej

9 listopada w grupie wczesnoszkolnej odbyła się druga Wielka Lekcja. Dowiedzielismy sie na niej jak powstało życie na ziemi oraz jak ewoluowały różne gatunki roślin i zwierząt. W zrozumieniu tych zagadnień, bardzo pomogła nam wcześniejsza wizyta w muzeum ziemi :)

Obejrzeliśmy również na ten temat ciekawy film, który dodatko opowiadał o zagrozeniach, w obliczu których, ziemię stawia człowiek. Pomogło nam to dowiedzieć sie jak sami możemy dbać o naszą planetę.

Na drugi dzień wykonalismy samodzielnie własną linię czasu, na której umieściliśmy najistotniejsze, naszym zdaniem, dla danego okresu gatuki w historii świata. Stworzyliśmy też interesujące projekty z masy solnej :)