Tutaj jesteś: MCEM » Mity o Edukacji Montessori »

Mity o Edukacji Montessori

Często informacje, które do nas docierają wprowadzają opinie publiczną w błąd. Zła interpretacja danych przez osoby zainteresowane lub celowy czarny PR konkurencji sprawiają, że spotykamy się z wieloma mitami dotyczącymi edukacji Montessori. Wychodząc naprzeciw, pragniemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Poniższe mity pochodzą ze stron internetowych bądź z rozmów z niedoinformowanymi rodzicami.

 

1. W klasach Montessori dzieci robią, co chcą.

Wolność wyboru jest jednym z filarów edukacji Montessori. Dlatego też w klasach Montessori dzieci mogą ich dokonywać.  Wybór ten jednak jest ograniczony do zakresu materiałów,  jakie znajdują się w klasie. W Montessori hołduje się zasadzie, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych.

2. Nie jestem katolikiem. Moje dziecko nie może uczyć się w placówce Montessori.

Placówki Montessori przyjmują do swojego grona wyznawców wszystkich religii świata. W pedagogice Montessori szanuje się wszystkie kultury i religie. Nie zabrania się kultywowania jakichkolwiek tradycji, a wspiera edukację wielokulturową. Personel nie promuje żadnych tradycji powiązanych z przekonaniami religijnymi. Uznaje się wagę zarówno Świąt Bożego Narodzenia, Hanuki czy Ramadanu.

3. Dziecko w Montessori nie może liczyć na pomoc nauczyciela.

Nauczyciel zawsze jest zobowiązany do pomocy dziecku. Choć nie zawsze pomoc ta udzielana jest wprost. Na zadane pytanie przez dziecko „Co to jest hydrosfera?”, uczeń otrzyma odpowiedź: „Tam na półce leży książka o hydrosferze, przeczytaj, jak będziesz wiedzieć, to przyjdź i powiedz.” Wierzymy głęboko, że dzieci uczą się przez własne doświadczenia. Nauczyciel obecny jest nieustannie w otoczeniu dziecka i ingeruje w pomoc, gdy jest o to poproszony. Udzielając rad i odpowiadając na pytania, nie wyręcza dziecka w wykonywaniu obowiązków. Pokazuje i pozwala spróbować. Czeka na sygnały od dziecka i reaguje na nie. Nie krytykuje, nie poprawia – pokazuje.

4. Montessori zabija w dzieciach kreatywność.

Kreatywność to umiejętność znajdowania zastosowania nowego rozwiązania lub też modyfikacji dotychczas nam znanych. Aby być w pełni kreatywnym na początku należy  zrozumieć istniejące, np. prawa przyrody, prawa społeczne czy prawa fizyki. Dlatego wręcz Montessori rozwija kreatywność opartą na zdobytej wiedzy.

5. Przedszkole Montessori to tylko nauka, a nie zabawa.

Jeżeli zabawę pojmuje się jako aktywność leżącą na przeciwnym biegunie w stosunku do nauki, to rzeczywiście nie ma takiego podziału w Montessori. Nie dzieli się czasu na zabawę i naukę. Człowiek uczy się od momentu urodzenia, dlatego przedszkola Montessori są tak skonstruowane, aby optymalizować rozwój dzieci. W tym czasie dzieci mają chłonny umysł. Umysł, który bezkrytycznie zapamiętuje wiele faktów i nazw. Dlatego my dostarczamy im takiego środowiska. Dzieci w przedszkolach Montessori nigdy nie wyrażają zniechęcenia i nie czują się zmęczone wykonywanymi czynnościami.

6. Wszystkie szkoły Montessori w Polsce to filie jednego ośrodka edukacyjnego.

Maria Montessori nie zastrzegła nazwy do jej wykorzystywania, było to jej celowym działaniem. Chciała, aby metoda rozwijała się swobodnie na wszystkich kontynentach. Pozostawiła wiele źródeł pisanych, a także sama wykształciła pulę nauczycieli, którzy kształcą następnych. W związku z tym większość placówek Montessori na świecie respektuje podobne standardy. Jednak aczkolwiek zdarzają się przypadki, iż nazwisko Montessori wykorzystywane jest tylko do celów marketingowych. Mimo, że placówki edukacyjne w swojej nazwie mają „Montessori” niekoniecznie ich program jest identyczny i odpowiadający samej pedagogice Montessori. Stąd coraz powszechniej reguluje to system akredytacyjny placówek Montessori na świecie.

7. Dzieci w Montessori są aspołeczne.

Edukacja Montessori zgodna jest z naturą dziecka. W związku z tym, że między 3 a 5 rokiem życia dziecko postrzega świat z punktu widzenia „ja”, co może być odczytywane jako zachowanie aspołeczne. Najczęstszym tłem konfliktu w konwencjonalnych przedszkolach jest właśnie ta cecha rozwojowa. Klasy Montessori posiadają specyficzną organizację (praca na dywanikach, pomoce w jednym egzemplarzu), która pozwala unikać bezcelowych konfliktów między dziećmi. Ponadto po 5 roku życia dzieci są wspierane w pracy grupowej poprzez wspólne realizowanie projektów.

8. Posiłki w Montessori są wegetariańskie.

W placówkach Montessori istnieje możliwość spożywania posiłków wegetariańskich. Jednak jest to wybór rodzica. Menu dla dziecka ustalane jest na podstawie zalecanej diety bądź woli rodzica. W Montessori wspiera się zdrowy styl życia i właściwy sposób odżywiania. Stawia się nacisk na wykluczenie z diety słodyczy, napojów gazowanych i wysoko słodzonych. 

9. W metodzie Montessori wymaga się od dziecka bycia dorosłym.

Od samego początku Przygotowujemy dzieci do samodzielności i  odpowiedzialności za wyznaczone zadania. Jest to proces długotrwały i etapowy. Każdemu uczniowi powierzamy tyle odpowiedzialności, ile jest w stanie udźwignąć.

10. W edukacji Montessori nie ma lekcji i nie ma przerw.

W szkołach Montessori zajęcia edukacyjne nazywa się pracą własną i trwa ona nie mniej niż 3 godziny dziennie. W tym czasie uczniowie wykonują powierzone im zadania, mogą zjeść posiłek czy skorzystać z toalety. Montessori wychodzi z założenia, że koncentracja nie powinna być przerywana w jednostkach 45 minutowych ze zmiennością przedmiotów,  gdyż w dalszych etapach naszego życia nie spotykamy się z takim systemem przerywanym.

Wszystkie powyższe mity zostały zanegowane i wytłumaczone przez Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji Montessori – Katarzynę Zwierzchowską.