Wersja językowa:

Nasi w Berlinie October, 23rd 2014