Wersja językowa:

Niech stanie się

Naukowe teorie wyjaśniające początki wszechświata postanowiliśmy skonfrontować z kosmogonią z biblijnej Księgi Rodzaju. Ilustracje przygotowane przez panią Agnieszkę Warachowską były komentarzem do poszczególnych dni, podczas których realizowany był Boży plan.