Wersja językowa:

Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety*

Udokumentowana na zdjęciach lekcja systematyzowała wiedzę na temat historii Ziemi od ruchów mas tektonicznych i erupcji wulkanów, które były częstym zjawiskiem w pierwszej fazie istnienia planety, do powstania kontynentów i znanych dziś form życia. Tabele, wykresy, diagramy i rekwizyty (wliczając kilka ciekawych skamieniałości) oddziaływały na wyobraźnię i wywoływały zainteresowanie tematem ewolucji naszej planety.

*Tytuł aktualności jest jednocześnie tytułem książki Roberta M. Hazena Historia Ziemi. Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety