Wersja językowa:

Pierwsza Wielka Lekcja

 

Pierwsza Wielka Lekcja poświęcona była tematowi powstania wszechświata i rozwoju znanych człowiekowi galaktyk. Podczas ręcznie wykonanej prezentacji staraliśmy się zrozumieć abstrakcyjną Teorię Wielkiego Wybuchu. Badaliśmy także właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Rekonstruowaliśmy proces powstawania wulkanów i obserwowaliśmy erupcje wulkaniczne.