Wersja językowa:

Pierwsza Wielka Lekcja

W piątek 23.09 grupa wczesnoszkolna nocowała w szkole. Nocowanie połączone z pierwszą Wielką Lekcją.

Pierwsza Wielka Lekcja poświęcona była tematowi powstania wszechświata i rozwoju znanych człowiekowi galaktyk. Podczas ręcznie wykonanej prezentacji staraliśmy się zrozumieć abstrakcyjną Teorię Wielkiego Wybuchu. Badaliśmy także właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Rekonstruowaliśmy proces powstawania wulkanów i obserwowaliśmy erupcje wulkaniczne. Pośród tematów, które mogą wynikać z tej lekcji będą zagadnienia z astronomii, chemii, fizyki, geologii, geografii oraz meteorologii.

Dzieci były zachwycone. Wielka Lekcja wzbudziła wiele emocji, dzięki wspaniałym doświadczeniom,  jak metodzie prezentacji i panującemu podniosłemu klimatowi.

Pozytywne emocje budziło również nocowanie w szkole. Dzieci mogły się zintegrować ze sobą nawzajem oraz z wychowawcami. Dla nas wszystkich było to bardzo pozytywne przeżycie, a dla dzieci dodatkowo przygotowanie do wyjazdu na „Zieloną szkołę”, który czeka nas już za kilka dni. Noc spędzona w szkole, dla większości dzieci była pierwszą nocą spędzoną bez rodziców. Miały możliwość odnalezienia się w tej sytuacji, jednocześnie nie będąc w zupełnie obcym miejscu, jak to jest w przypadku wyjazdu na wycieczkę. Spaliśmy w naszej Sali, obecni byli wszyscy wychowawcy, a więc dzieci czuły się pewnie i bezpieczne. Tak przygotowane na pewno nie będą miały żadnych problemów podczas kilkudniowej wycieczki, co często zdarza się w przypadku małych dzieci, nie przygotowanych na wyjazd z dala od rodziców i spanie w obcym, często odległym miejscu. Zarówno dzieci jak i my nie możemy się już doczekać J