Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
Międzynarodowe Liceum Montessori
MENU
KONTAKT
Przedszkole Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Liceum Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

MAPA

Nasze fundamenty to:

SAMODZIELNOŚĆ – WOLNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wiemy, że młody człowiek u progu swej dorosłości szuka i definiuje swoją tożsamość oraz przynależność społeczną. To trudny proces, wymagający zakwestionowania wielu dotychczas znanych norm. Norm do których nasz świat, świat dorosłych jest przywiązany. Niesprzyjającą okolicznością jest też dynamiczny rozwój fizyczny, który konsumuje duuużo  energii i towarzysząca mu „burza w mózgu”.

To właśnie ta „burza” odpowiada za zmienność nastrojów czy brak organizacji, ale też za transformację myślenia. Młodzi ludzie stają się bardziej gotowi do logicznego porządkowania nabytej dotychczas wiedzy, formułowania na jej podstawie hipotez, planowania długodystansowego, przewidywania konsekwencji, rozumienia analogii , abstrahowania, generalizowania czy konstruowania przenośni. Są gotowi, żeby myśleć, ale nie koniecznie, żeby uczyć się wszystkiego na pamięć. Są pragmatyczni – muszą znać cel i zastosowanie tego czego się uczą im bliskie.

W swoim pojmowaniu świata nastolatkowie są zarówno bardzo idealistyczni i bardzo krytyczni. W tym czasie są także wrażliwi na potrzeby innych, skorzy do niesienia pomocy. To doskonały czas na wolontariat, który kształtuje ich moralnie i pomaga odnaleźć siebie.

Projektując program dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów III i IV etapu edukacyjnego w MCEM, za cel postawiliśmy sobie połączenie realizacji obszarów i zagadnień zawartych w podstawie programowej MEN, filozofii i metody opracowanej przez dr Marię Montessori i najnowszej wiedzy na temat neuropsychologicznych podstaw funkcjonowania nastolatków oraz ich potrzeb rozwojowych.

Najbliższe wydarzenia
Aktualność
Organizacje i instytucje współpracujące