Wersja językowa:

Program edukacyjny i wychowawczy naszych grup przedszkolnych zawiera w sobie założenia podstawy programowej MEN.

Nasz program realizujemy metodą Montessoriw w ramach "lekcji",  która u nas nazywa się Pracą Własną. W czasie Parcy Własnej dzieci  rozwijają się  w następujących obszarach:


ŻYCIE PRAKTYCZNE : kształtuje samodzielność i samoobsługę. Ćwiczy koordynację, harmonie ruchu i wpływa pozytywnie na właściwą samoocenę.


ĆWICZENIA SENSORYCZNE: mają na celu optymalne przygotowanie „kanałów” absorbowania wiedzy co jest niezwykle ważne w kontekście dalszej edukacji.


JĘZYK: „Otwieramy okna i drzwi do krainy wiedzy” odpowiadając na naturalna potrzebę dziecka czytania i pisania metodą M. Montessori. Rozwijamy słownictwo,  wprowadzamy do literatury dziecięcej i  zapoznajemy z elementami wiedzy o języku korzystając z chłonnego umysłu dziecka.


MATEMATYKA: pokazujemy abstrakcyjny koncepty matematyczne  za pomocą konkretnych materiałów, które pomagają nawet małym dzieciom je zrozumieć.


KULTURA: odpowiada na naturalną ciekawość świata  wprowadzając dzieci w takie dziedziny wiedzy jak: geografia, historia, botanika czy zoologia. Pracując z pomocami kulturowymi dzieci dowiadują się jak powstał kalendarz, jak zbudowana jest Ziemia, czym są galaktyki, czy jaie kraje znajdują się w Europie.


Ponadto nasze placówki  są  dwujęzyczne:
Język angielski nauczany w konwencji CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Celem przyjęcia właśnie tej metody nauczania jest już od samego początku uświadamianie dzieciom, iż język obcy jest przede wszystkim innym sposbem komunikacji i wymiany informacji, zachęcanie ich do wykorzystywania umiejętności posługiwania się tym medium oraz do ich doskonalenia.