Wersja językowa:

Projekt Kopernik

Jakiś czas temu w grupie szkolnej w ramach projektu „Śladami znanych Polaków” obiektem naszego zainteresowania uczyniliśmy postać Mikołaja Kopernika.

Pierwszym naszym zadaniem było poznanie przedkopernikańskiej historii odkryć w Układzie Słonecznym.

Rozgwieżdżone niebo fascynowało ludzi od zarania dziejów. Dowodów zainteresowania nieboskłonem można doszukiwać się już w rysunkach naskalnych ze środkowego okresu epoki kamienia. Za ojców astronomii uważa się Babilończyków - to oni prowadzili systematyczne obserwacje i nazwali najważniejsze gwiazdozbiory.

Arystarch z Samos jako pierwszy odkrył, że to Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego. Jednak popularnośc zyskała teoria Eudoksosa, którą poparł Ptolemeusz, mówiąca o tym, że to wokół Ziemi kręcą się wszystkie ciała niebieskie.

Teoria geocentryczna powszechna była do XVI wieku naszej ery, do czasu wydania w 1543 roku dzieła Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”.

Uczniowie podczas wspomnianej lekcji mieli okazję zbudować Układ Słoneczny w kolejności odkrywania planet.

Następnie samodzielnie stworzyli i zaprezentowali linie życia Mikołaja Kopernika.

Kolejnym naszym krokiem było zapoznanie się z odkryciami astronomicznymi mającymi miejsce po śmierci Kopernika. Pojawiły się tu nazwiska Galileusza, Keplera, Haleya, Hubbla, jak również Aleksandra Wolszczana – Polaka, który w 1992 roku odkrył tak zwane egzoplanety, czyli ciała niebieskie krążące wokół odległych gwiazd, co oznaczało, że nasz mały skrawek kosmosu, jakim jest Układ Słoneczny, niczym specjalnie we wszechświecie się nie wyróżnia.

Zwieńczeniem projektu było wykonanie toruńskich pierników. Pachniały i smakowały wspaniale, tym bardziej, że aromatyczne przyprawy ścieraliśmy własnoręcznie.