Wersja językowa:

Rajd Indiański

Dzisiejszy dzień w grupie wczesnoszkolnej zdecydowanie należał do wyjątkowych. Mieliśmy rajd indiański, podczas którego, dzieci zdobywały wiele sprawności. Na początku musiały podążać za wskazówkami aby znaleźć skarb, a następnie stworzyć sobie, piękne, kolorowe pióropusze. Następnie nasi mali Indianie zdobywali następujące sprawności : tropienie zwierząt, nasłuchiwanie leśnych odgłosów, trafianie do celu, śpiewanie indiańskich pieśni i łowienie ryb. Kiedy już wszyscy mieli komplet kolorowych kamyków oznaczających uzyskanie wszystkich sprawności, wódz plemienia nadał każdemu indiańskie imię.

Na koniec pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie ucznia MCEM i tym samym zostali na niego pasowani :)