Wersja językowa:

HARMONOGRAM NASZEGO PROCESU REKRUTACYJNEGO: 

Zgłoszenie kandydata: do 23 marca 2019 r.
- drogą elektroniczną wypełniając formularz na stronie: http://mcem.pl/rekrutacja lub formularz poniżej
- lub na adres email: rekrutacja@mcem.pl

Etap I - egzamin wstępny: od 11 lutego do 30 kwietnia 2019 r w godz. 14:00-16:00 w każdy poniedziałek (wcześniej należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną)
- wyniki egzaminu: w ciągu tygodnia od egzaminu

Etap II - spotkanie i autoprezentacja plus rozmowa z kandydatem i rodzicami
- autoprezentacja: Jak widzę siebie za 10 lat? | 5 minut, forma dowolna

Etap III – dostarczenie do szkoły dokumentów kandydata (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 

Końcowe wyniki:  26 czerwca 2019 r. (drogą elektroniczną)

Formularz rejestracji