Wersja językowa:

Święto Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości wspominaliśmy wydarzenia sprzed 97 lat.

Rekonstruowaliśmy długi proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

W naszej rozmowie szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – mężowi opatrznościowemu naszego kraju.

Odtwarzane w tle pieśni legionowe i żołnierskie ( Białe róże, Marsz Pierwszej Brygady, O mój rozmarynie, Serce w plecaku, Maki, Przybyli ułani pod okienko ) oraz jesienna szaruga za oknem wprowadzały szczególny liryczno-podniosły nastrój.

Na koniec wykonywaliśmy kotyliony w barwach narodowych i malowaliśmy na biało-czerwono konturowe mapy Polski.