Wersja językowa:

Szlakiem Orlich Gniazd

Grupa szkolna na przyrodzie poznawała Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

Przeszliśmy Szlakiem Orlich Gniazd, budując razem z Kazimierzem Wielkim średniowieczne zamki.

Już niedługo w trakcie zielonej szkoły odwiedzimy kilka z nich.