Wersja językowa:

W Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

26 stycznia 2016 roku dzieci z grupy wczesnoszkolnej odwiedziły Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.

Uczniowie obejrzeli wystawy stałe poświęcone takim dziedzinom jak ciekawa fizyka, transport, motocykle, mechanizmy grające, maszyny drukarskie, górnictwo, hutnictwo, radiotechnika, telekomunikacja, technika komputerowa, gospodarstwo domowe, planetarium, energia odnawialna, astronomia i astronautyka.

Osobną atrakcją była szklana panienka - model szklanej kobiety z widocznymi organami wewnętrznymi. W trakcie pokazu narządy wewnętrzne kobiety były podświetlane, a ich budowa i biologiczne funkcje przystępnie omówione.