Wersja językowa:

Warsztaty dawnego drzeworytu

17 listopada w MCEM-ie odbyła się żywa lekcja historii, której tematem była sztuka dawnego drzeworytu.

Prowadzący zajęcia, pan Tadeusz Grajpel, zamienił jedną z sal szkolnych w XV-wieczną pracownię druku. Pośród reprintów starodruków, średniowiecznych dokumentów, historycznych wydań Biblii i kronik prezentował metody wycinania i odbijania drzeworytów. Opowiadał o ich historii.

Pokazał również zasady działania zrekonstruowanej przez siebie prasy Gutenberga. Przybliżył nam postać samego wynalazcy ruchomej książki.

Wcielając się w rolę uczniów mistrza drzeworytnika, drukowaliśmy swoje imiona na skrawkach najdroższego na świecie papieru bawełnianego.

 

*Tadeusz Grajpel, mieszka w Końskich, w woj. Świętokrzyskim, tam też stworzył i prowadzi autorską Pracownię Badań i Edukacji Historycznej. Od 20 lat zajmuje się odtwarzaniem dawnych technologii i rzemiosł związanych z dziejami książki, dokumentu i drzeworytu. Wykonał rekonstrukcję prasy drukarskiej Gutenberga, oraz około stu replik klocków drzeworytniczych, głównie średniowiecznych i renesansowych. Odtwarzanie tych obiektów wiąże się z badaniami w zakresie historii kultury, tworzeniem kopii dla wielu muzeów, wreszcie z prowadzonymi na szeroką skalę zajęciami edukacyjnymi. Prowadzi wykłady, warsztaty i pokazy dla muzeów, uczelni, bibliotek, szkół, nauczycieli, bierze udział w wielu przedsięwzięciach otwartych, popularyzujących wiedzę historyczną. Współpracuje m.in. z: Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum w Biskupinie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Historii Katowic, Centrum Nauki Kopernik, Ossolineum, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Biurem Festiwalowym i wieloma innymi. Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, UMCS, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor należy do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, oraz, co ceni sobie szczególnie, Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą orderu Białego Kruka w Krakowie.