Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
Międzynarodowe Liceum Montessori
MENU
KONTAKT
Przedszkole Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Liceum Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

MAPA

Nasze fundamenty to:

SAMODZIELNOŚĆ – WOLNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Tworząc program dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów IV etapu edukacyjnego w Międzynarodowym Liceum Montessori, za cel postawiliśmy sobie połączenie realizacji obszarów jak i zagadnień zawartych w podstawie programowej MEN, filozofii metody opracowanej przez dr Marię Montessori, najnowszej wiedzy na temat neuropsychologicznych podstaw funkcjonowania nastolatków a także ich potrzeb rozwojowych.

W naszym Liceum  zajęcia wynikające z podstawy programowej  realizowane są w trybie progresywnym (język polski oraz matematyka) oraz  projektowym. Podczas całego roku szkolnego przeprowadzamy po dziewięć projektów interdyscyplinarnych zamkniętych w dwóch blokach oraz trzy projekty artystyczne.:

  • Edukacji przyrodniczej/ Nature Studies ( biologia, chemia i fizyka, astronomia.
  • Edukacji społecznej/ Social Studies (historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości);
  • Edukacja artystyczna/ Art Studies ( muzyka, plastyka, zajęcia techniczne i praktyczne)

W naszej szkole młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje. Staramy się, by każdy mógł odnaleźć swoje własne ja oraz określić zakres  swoich zainteresowań. Dzięki temu młodzi ludzie czują, że tylko się uczą, ale przede wszystkim rozwijają. Rozwój staje się dla nich wartością.  Zyskuję przekonanie o swojej sprawczości, a także o wpływie na innych i otoczenie.  Tak stają się również bardziej pewni siebie i odpowiedzialni.

Najbliższe wydarzenia
Aktualność
Organizacje i instytucje współpracujące