Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
REKRUTACJA

Liceum – warunki wstępne i harmonogram tegorocznej rekrutacji

Zgłoszenie kandydata:
– drogą elektroniczną wypełniając formularz na dole strony
– lub na adres email: rekrutacja@mcem.pl

Etap I – egzamin wstępny w ustalonym wcześniej terminie
– wyniki egzaminu: w ciągu tygodnia od egzaminu

Etap II – spotkanie i autoprezentacja plus rozmowa z kandydatem i rodzicami
– autoprezentacja: Jak widzę siebie za 10 lat? | 5 minut, forma dowolna

Etap III – dostarczenie do szkoły dokumentów kandydata (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Końcowe wyniki: podajemy drogą elektroniczną lub telefonicznie

Szkoła podstawowa – proces rekrutacyjny nastawiony na maksymalny komfort wyboru:

1. Rodzice kontaktują się z nami mailowo (rekrutacja@mcem.pl) albo wypełniają formularz na dole strony
2. Przesyłamy Rodzicom ofertę szkoły plus formularz dotyczący dziecka, który wypełniają i odsyłają
3. Po otrzymaniu formularza kontaktujemy się z Rodzicami i zapraszamy ich na spotkanie z Dyrekcją i Kadrą
4. Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, umawiamy kandydata na spotkanie z Nauczycielem Wychowawcą.
5. Kolejny etap to opcjonalna obserwacja Rodzica w wybranej klasie, na którą się możemy elastycznie umówić
6. Przedostatni etap to dni próbne dziecka w naszej szkole (od 3 do 5)
7. Ostatni etap to podpisanie umowy ze Szkołą.

Przedszkole – oto wymagane formalności i nasza przyjazna procedura wstępna:

1. Rodzice kontaktują się z nami mailowo (rekrutacja@mcem.pl) albo wypełniają formularz na dole strony
2. Przesyłamy Rodzicom ofertę przedszkola plus formularz dotyczący dziecka, który wypełniają i odsyłają
3. Po otrzymaniu formularza kontaktujemy się z Rodzicami i zapraszamy ich na spotkanie z Dyrekcją i Kadrą
4. Rodzice przychodzą na obserwacje do Przedszkola (1 – 2 godziny w uzgodnionym czasie)
5. Poznajmy się – opcjonalnie zapraszamy dziecko w towarzystwie rodzica do pobytu w naszym przedszkolu (1 – 2 spotkania), obserwacji, pierwszych kontaktów z nauczycielami i innymi dziećmi, wspólnej pracy i zabawy. Dzięki temu możemy zorientować się, czy dziecko dobrze będzie się czuło u nas, a rodzice mogą zyskać pewność, że wybrali odpowiednie miejsce.
6. Podpisanie Umowy w dogodnym dla obu stron terminie

 

Formularz rejestracji

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori ul. Dzierzby 26/28, 02-836 Warszawa, Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.

Organizacje i instytucje współpracujące