Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
REKRUTACJA

Przedszkole – oto nasza przyjazna procedura wstępna:

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji  i nauki w Przedszkolu Międzynarodowego Centrum Edukacji Montessori.

Oto harmonogram najbliższego:

26.02.2020: 9:00 – 11:00 spotkanie dla Rodziców z Dyrekcją MCEM

27.02.2020: 18:00 – spotkanie z Wychowawcami Grup Przedszkolnych

 W trakcie spotkań przybliżymy Państwu myśl pedagogiczną doktor Marii Montessori i to w jaki sposób realizujemy ją w naszym przedszkolu. Pokażemy Państwu nasze przedszkolne sale, opowiemy o tym, jak pracujemy i co jest dla nas ważne. Będzie to także doskonała okazja do spotkania z Wychowawcami, którzy bezpośrednio będą dbać o Państwa Dzieci, do rozmowy o procesie adaptacji, o korzyściach płynących z edukacji montessoriańskiej i do zadawania pytań. Opowiemy również, jak przebiega w naszym przedszkolu rekrutacja.

W tym roku planujemy kolejne takie spotkania, ale sugerujemy, że warto zapisać się w możliwie najbliższym terminie.

Informacje i zapisy: rekrutacja@mcem.pl

Szkoła podstawowa – proces rekrutacyjny nastawiony na komfort wyboru:

Klasy O – III

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji i nauki w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori.

Oto harmonogram najbliższego:

26.02.2020: 9:00 – 11:00 spotkanie dla Rodziców

27.02.2020: 15:30 – 17:00 spotkanie dla Kandydatów
– równolegle odbędzie się panel dyskusyjny dla Rodziców

W ich trakcie dzieci oraz ich rodzice będą mogli zapoznać się z warunkami przyjęcia do naszych placówek, ich specyfiką, kadrą nauczycielską oraz atmosferą i warunkami, które zapewniamy. Przybliżymy m.in. zasady pedagogiki Montessori, opowiemy o korzyściach jakie ze sobą niesie, opowiemy o naszych autorskich metodach nauczania, pokażemy urodę naszych placówek oraz ich zaplecze dydaktyczne. To będzie też doskonałą okazja do rozmowy z naszymi uczniami i przede wszystkim kadrą nauczycielską, która bezpośrednio będzie dbać o wychowanie i edukację Państwa dzieci.

W tym roku planujemy kolejne takie spotkania, ale sugerujemy, że warto zapisać się w możliwie najbliższym terminie.

Informacje i zapisy: rekrutacja@mcem.pl

Klasy IV – VIII

1. Rodzice kontaktują się z nami mailowo (rekrutacja@mcem.pl) albo wypełniają formularz na dole strony
2. Przesyłamy Rodzicom ofertę szkoły plus formularz dotyczący dziecka, który wypełniają i odsyłają
3. Po otrzymaniu formularza kontaktujemy się z Rodzicami i zapraszamy ich na spotkanie z Dyrekcją i Kadrą
4. Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, umawiamy kandydata na spotkanie z Nauczycielem Wychowawcą.
5. Kolejny etap to opcjonalna obserwacja Rodzica w wybranej klasie, na którą się możemy elastycznie umówić
6. Przedostatni etap to dni próbne dziecka w naszej szkole (od 3 do 5)
7. Ostatni etap to podpisanie umowy ze Szkołą.

Liceum – warunki wstępne i harmonogram tegorocznej rekrutacji

Zgłoszenie kandydata:
– drogą elektroniczną wypełniając formularz na dole strony
– lub na adres email: rekrutacja@mcem.pl

Etap I – egzamin wstępny w ustalonym wcześniej terminie
– wyniki egzaminu: w ciągu tygodnia od egzaminu

Etap II – spotkanie i autoprezentacja plus rozmowa z kandydatem i rodzicami
– autoprezentacja: Jak widzę siebie za 10 lat? | 5 minut, forma dowolna

Etap III – dostarczenie do szkoły dokumentów kandydata (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Końcowe wyniki: podajemy drogą elektroniczną lub telefonicznie

Formularz rejestracji

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori ul. Dzierzby 26/28, 02-836 Warszawa, Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.

Organizacje i instytucje współpracujące