Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
O nas

Jesteśmy zespołem nauczycieli zainspirowanych pedagogiką Montessori, stworzoną na początku XX wieku i stale rozwijaną w duchu najnowszych humanistycznych trendów wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Różnimy się od zwykłych szkół i w tym tkwi nasz niezaprzeczalny sukces. Jesteśmy specjalistami odkrywającymi wszechstronność i komplementarność pedagogiki Montessori. My nie tworzymy szkolnej iluzji, ale wychowujemy kolejne pokolenia świadomych siebie wspaniałych młodych osób, przed którymi świat staje otworem. Jesteśmy także rodzicami, którzy na co dzień widzą jak metoda Montessori wpływa na rozwój naszych dzieci. Chcemy, żeby nie bały się wyzwań i wchodziły w życie bez kompleksów. Uczymy je zadawać trudne pytania i szukać sensu w zawiłościach naszego świata. Bo nieustanne poszukiwanie prawdy, to esencja metody Montessori.

Misją MCEM jest zapewnienie najlepszych możliwych warunków intelektualnego, emocjonalnego fizycznego i duchowego rozwoju DZIECI w oparciu o pedagogikę dr Marii Montessori tak, aby w przyszłości mogli stać się szczęśliwymi, świadomymi siebie, spełnionymi LUDŹMI.

Nasi absolwenci to szczęśliwi ludzie obecni w różnych dziedzinach życia społecznego, podejmujący świadome decyzję, używające w swoim życiu planu, potrafiący odróżnić rzeczy ważne od mniej ważnych, dla których inni są zawsze ważni i których talenty dostrzegają, potrafią dbać o swoje zdrowie.

CREDO MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI MONTESSORI

Wierzymy, że :

1. Każde dziecko rodzi się dobre, kompletne i niepowtarzalne dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia.
2. Wszystkie dzieci w procesie rozwoju potrzebują bezwarunkowej akceptacji.
3. Dzieci rozwijają się najlepiej w poczuciu miłości, bezpieczeństwa, zrozumienia i stałości.
4. Dzieci, niezależnie od wieku, mają prawo do bycia szanowanym.
5. Dzieci do rozwoju potrzebują wspierających przykładem dorosłych, którzy umieją mądrze stawiać granice.
6. Poczucie sukcesu daje wiarę we własne możliwości, kształtuje adekwatne poczucie własnej wartości i jest fundamentem motywacji do dalszego rozwoju.
7. Współpraca lepiej niż rywalizacja wspiera atmosferę nauki i rozwoju.
8. Dzieci są zdolne do tworzenia innowacyjnych, kreatywnych rozwiązań jeśli tylko otoczenia daje im do tego sposobność.
9. Dzieci poprzez obserwację dorosłych uczą się szacunku do innych, do otaczającej ich przyrody oraz postaw prospołecznych.
10. Dorośli obecni w otoczeniu dzieci są zobowiązani do wspierania dzieci w ich pracy nad sobą, wyznaczania i osiągania zaplanowanych celów.
11. Edukacja to wspaniała przygoda, która trwa przez całe życie i przynosi mnóstwo satysfakcji i radości.

 

Organizacje i instytucje współpracujące