Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
Kadra

 

Nauczyciele i wychowawcy to nasz największy atut. W każdej klasie pracuje co najmniej jeden, który posiada przygotowanie do pracy metodą Montessori, co gwarantuje najwyższy poziom nauczania i pełne zaangażowanie w jego proces. W ramach współpracy z MCEM kończą Trening Skutecznego Nauczyciela (komunikacja bez przemocy). W swej pracy z uczniami realizują swoje pasje. Podstawą edukacji jest dla nich relacja indywidualna z uczniem. Lubią uczyć aktywnie, kreując tzw. sytuacje dydaktyczne dla uczniów. Interesują się pro-aktywnym nauczaniem opartym o najnowsze badania w zakresie neuropsychologii i zdobycze technologii informacyjnych.

 

 

 

 

 

Organizacje i instytucje współpracujące