Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
I Konferencja Naukowa
  • 15/03/2019
  • biologia
  • konferencja
  • nauka

Ciało ludzkie i biologia nie ma przed nami tajemnic! Przedstawiamy relację z I Konferencji Naukowej: Człowiek – co ma w środku? Uczestnikami byli uczniowie z Młodszej Grupy Szkolnej.

 

Organizacje i instytucje współpracujące