Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
REKRUTACJA

Przedszkole – oto nasza przyjazna procedura wstępna:

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji  i nauki w Przedszkolu Międzynarodowego Centrum Edukacji Montessori.

Ilość miejsc ograniczona! Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia na adres: rekrutacja@mcem.pl

Najbliższe spotkanie – prosimy o kontakt!

W trakcie spotkań przybliżymy Państwu myśl pedagogiczną doktor Marii Montessori i to w jaki sposób realizujemy ją w naszym przedszkolu. Pokażemy Państwu nasze przedszkolne sale, opowiemy o tym, jak pracujemy i co jest dla nas ważne. Będzie to także doskonała okazja do spotkania z Wychowawcami, którzy bezpośrednio będą dbać o Państwa Dzieci, do rozmowy o procesie adaptacji, o korzyściach płynących z edukacji montessoriańskiej i do zadawania pytań. Opowiemy również, jak przebiega w naszym przedszkolu rekrutacja.

W tym roku planujemy kolejne takie spotkania, ale sugerujemy, że warto zapisać się w możliwie najbliższym terminie.

 

Szkoła podstawowa – proces rekrutacyjny nastawiony na komfort wyboru:

Klasy O – III

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji i nauki w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori.

Ilość miejsc ograniczona! Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia na adres: rekrutacja@mcem.pl

Najbliższe spotkanie – prosimy o kontakt!

W ich trakcie dzieci oraz ich rodzice będą mogli zapoznać się z warunkami przyjęcia do naszych placówek, ich specyfiką, kadrą nauczycielską oraz atmosferą i warunkami, które zapewniamy. Przybliżymy m.in. zasady pedagogiki Montessori, opowiemy o korzyściach jakie ze sobą niesie, opowiemy o naszych autorskich metodach nauczania, pokażemy urodę naszych placówek oraz ich zaplecze dydaktyczne. To będzie też doskonałą okazja do rozmowy z naszymi uczniami i przede wszystkim kadrą nauczycielską, która bezpośrednio będzie dbać o wychowanie i edukację Państwa dzieci.

W tym roku planujemy kolejne takie spotkania, ale sugerujemy, że warto zapisać się w możliwie najbliższym terminie.

Klasy IV – VIII

1. Rodzice kontaktują się z nami mailowo (rekrutacja@mcem.pl) albo wypełniają formularz na dole strony
2. Przesyłamy Rodzicom ofertę szkoły plus formularz dotyczący dziecka, który wypełniają i odsyłają
3. Po otrzymaniu formularza kontaktujemy się z Rodzicami i zapraszamy ich na spotkanie z Dyrekcją i Kadrą
4. Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, umawiamy kandydata na spotkanie z Nauczycielem Wychowawcą.
5. Kolejny etap to opcjonalna obserwacja Rodzica w wybranej klasie, na którą się możemy elastycznie umówić
6. Przedostatni etap to dni próbne dziecka w naszej szkole (od 3 do 5)
7. Ostatni etap to podpisanie umowy ze Szkołą.

 

Formularz rejestracji

Obowiązek informacyjny:Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1) z dnia 4 maja 2016 r., Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori ul. Żwirowa 17, 05-840 Brwinów, informuje, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Żwirowa 17, 05-840 Brwinów 2) Administrator umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail:rekrutacja@mcem.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Dzierzby 28, 02-836 Warszawa; Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: dyrektor@mcem.pl 3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z działalnością Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 4) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla przedstawienia informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane: a) pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora b) podmiotom, którym Administratora powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych); z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 8) Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3; 9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe; 10) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 11) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu; 12) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych Administrator  narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Organizacje i instytucje współpracujące