Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
Język Angielski
MENU
KONTAKT
Przedszkole Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Facebook: fb.com/MCEM.Warszawa

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Facebook: fb.com/MCEM.Warszawa

MAPA

Ze względu na międzynarodowy charakter placówki zwiększony został (względem podstawy programowej narzuconej przez MEN) wymiar godzin  przeznaczony na naukę języka angielskiego. Obejmuje on codzienne godzinne  zajęcia w ramach lektoratu. Dodatkowo w obrębie poszczególnych przedmiotów  wybrane treści omawiane są w języku angielskim. 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w grupach według poziomów CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) – od A2 do B1+ w klasach VII – VIII szkoły podstawowej oraz od B2 do C1 w liceum.

Realizujemy autorski program, który wykracza poza podstawę programową i integruje trzy obszary: umiejętności  językowe, wiedzę o świecie oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Podczas zajęć językowych nasi uczniowie kształtują umiejętności  niezbędne do komunikacji, a także poznają świat, dowiadują się o innych kulturach, poszerzają swoją wiedzę z różnych dziedzin. Uczą się także wyrażać swoje opinie na różne tematy, brać udział w dyskusjach, poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania, pisać różnego rodzaju teksty – od maili, postów, wpisów na blogu po artykuły, eseje, recenzje oraz opowiadania.

W ramach naszego programu przygotowujemy uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English Qualifications (KET, PET, FCE, CAE). W ten sposób każdy etap nauki wyznacza jasny i możliwy do osiągnięcia cel językowy. Cambridge English Qualifications pozwalają ocenić poziom zaawansowania znajomości języka  oraz zdobyć znany i honorowany na całym świecie certyfikat.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się cztery razy w tygodniu. Prowadzone są naprzemiennie z native speakerem, który odpowiada za takie obszary jak mówienie czy słuchanie. Z nauczycielem polskojęzycznym Uczniowie zgłębiają tajniki angielskiej gramatyki. Dodatkowo w naszym Liceum zorganizowaliśmy klub dyskusyjny, podczas którego Licealiści  poruszają ważne dla nich tematy dotyczące aktualnej sytuacji na świecie.

Od tego roku organizujemy wewnątrzszkolne próbne egzaminy Cambridge English.

Najbliższe wydarzenia
Aktualność
Organizacje i instytucje współpracujące