Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori
Psychoedukacja
MENU
KONTAKT
Przedszkole Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

Liceum Montessori

ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa

Tel. +48 516 104 432

E-mail: rekrutacja@mcem.pl

E-mail: biuro@mcem.pl

MAPA

Zajęcia z psychoedukacji prowadzone są w interaktywny sposób, w pełnym kontakcie z grupą. Warsztatowy charakter współpracy dostarcza młodzieży doświadczeń, z których potem sami wyciągają wnioski oraz mają możliwość  dokonania własnych refleksji, przemyśleń.

W programie zajęć są między innymi: 

 • Integracja zespołu klasowego – praca nad poczuciem przynależności i budowania pozytywnego wizerunku ucznia szkoły Montessori. 
 • Program Co wiele głów, to nie jedna -polegający na rozwijaniu umiejętności współpracy w zespole. 
 • Program  Profilaktyka przemocy, czyli o dobrym traktowaniu się nawzajem, wzbudzaniu empatii i wrażliwości na innych oraz o zachowaniach prospołecznych.
 • Program Profilaktyka uzależnień, czyli o zagrożeniach w otaczającym świecie dotyczących używek oraz niebezpieczeństw w sieci.

Program Wychowanie do osobistego rozwoju. Podstawowym celem programu jest rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności osobistych młodzieży, takich jak: asertywność, inteligencja emocjonalna, kreatywność, poczucie własnej wartości, samodzielne podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów, produktywność, radzenie sobie z emocjami, komunikacja interpersonalna, planowanie kariery.

Program dla licealistów: 

Najważniejsze decyzje, które podejmuje każdy nastolatek 

 • SZKOŁA – Co zamierzasz zrobić w sprawie swojego wykształcenia? 
 • PRZYJACIELE -Jakich przyjaciół wybierasz i jakim Ty jesteś przyjacielem? 
 • RODZICE – Czy znajdujesz wspólny język ze swoimi rodzicami? 
 • RANDKI – Z kim się będziesz umawiać? 
 • UŻYWKI – Co zrobisz w sprawie papierosów, alkoholu i narkotyków?
 • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – Czy zdecydujesz się polubić samego siebie?

Program  7 nawyków skutecznego nastolatka

 • NAWYK 1 BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU – weź odpowiedzialność za swoje życie;
 • NAWYK 2 ZACZYNAJĄC COŚ, OKREŚL SOBIE CEL DZIAŁANIA – określ swoją misję i cele swojego życia;
 • NAWYK 3 NAJPIERW NAJWAŻNIEJSZE– ustalaj priorytety, zaczynaj od spraw najważniejszych;
 • NAWYK 4 PRZYJMUJ STRATEGIĘ WYGRANA-WYGRANAzałóż, że każdy może odnaleźć sukces.
 • NAWYK 5 STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANYM – słuchaj uważnie innych ludzi.
 • NAWYK 6 DĄŻ DO SYNERGII – współpracuj z innymi, osiągniesz więcej.
 • NAWYK 7 PAMIĘTAJ O OSTRZENIU PIŁY – regularnie regeneruj swoje siły.

Ważnym celem psychoedukacji jest to aby młody człowiek mógł myśleć o sobie z pełnym przekonaniem w  taki sposób: Jestem myślącym, współpracującym, aktywnym i wytrwałym człowiekiem, a także…..

interesuję i orientuję się otaczającym mnie światem;

– sprawnie i samodzielnie formułuję swoje opinie w kwestiach światopoglądowo-społecznych zarówno ustnie jak i pisemnie, potrafię je uzasadnić logiczne i/lub uwzględniając swój własny system wartości;

– podejmuję społeczne wyzwania, szukam i zachęcam innych do odnajdywania wspólnych rozwiązań  w poczuciu odpowiedzialności za słabszych społecznie ode mnie,

– używam na co dzień i promuję efektywną komunikację, mediuję;

– znam oraz mam predyspozycję, by stosować zasady przywództwa (kierowania innymi);

– potrafię sformułować swoją życiową misję;

– w życiu posługuję się planem;

– jestem wytrwałym i odpowiedzialnym obywatelem;

– działam na rzecz innych ludzi, jestem aktywny w życiu społecznym (podejmuję wyzwania, prezentuję postawę obywatelską, uczestniczę w działaniach wolontariatu) na szerszym polu niż moje najbliższe otoczenie.

Najbliższe wydarzenia
Aktualność
Organizacje i instytucje współpracujące